Новини кафедри


22-24 листопада 2019 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулася Міжнародна конференція молодих... (Докладніше...)
Стажування студентів із Італії на кафедрі онкології У серпні четверо італійських студентів 4-6 курсів Andrea Calí (Palermo), Angela Aquasanta (Barri),... (Докладніше...)
Євгеній Костюченко пройшов стажування з хірургії раку грудної залози, УЗД та біопсії грудних залоз у Breast Unit DCO, Wroclaw, Poland, 1 липня - 7... (Докладніше...)

ПИТАННЯ ДЛЯ ПМК

e-mail Друк PDF

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

для студентів 5 курсу медичних факультетів,

6 курсу медико-психологічного факультету

 

Змістовий модуль 1. Загальна онкологія. Організація онкологічної служби. Рак молочної залози.
 Пухлини легень та середостіння.

 

1.                           Організація та структура онкологічної служби України. Структура і функції онкологічного диспансеру. Національний інститут раку як головна науково-організаційна установа онкологічної служби. Поняття про національний канцер-реєстр.

2.                           Організація та структура онкологічної служби України. Структура і функції оглядового і онкологічного кабінетів районної поліклініки.

3.                           Епідеміологія та етіологія злоякісних пухлин. Теорії канцерогенезу. Профілактика розвитку злоякісних пухлин.

4.                           Облігатні та факультативні передпухлинні захворювання. Фактори ризику розвитку злоякісних пухлин. Інструкція по формуванню та диспансерному спостереженню груп підвищеного ризику та хворих на передракові захворювання» (Наказ № 192 МОЗ України).

5.                           Особливості формулювання та структура онкологічного діагнозу. Класифікація пухлин.

6.                           Облікові документи, які застосовують в онкологічній клініці. Диспансеризація онкологічних хворих.

7.                           Диспансеризація онкологічних хворих. Клінічні групи хворих на злоякісні новоутворення.

8.                           . Деонтологія в онкології. Особливості спілкування з різними категоріями онкологічних хворих (з щойно установленим діагнозом, після проходження лікування, з невиліковними пацієнтами). Канцерофобія.

9.                           Деонтологія в онкології. Інформування про діагноз пацієнта та спілкування з родичами. Поняття про лікарську таємницю. Інформована згода на лікування. Відмови хворих від лікування: мотиви та документальне оформлення. 

10.                       Наукове підґрунтя протиракової боротьби. Профілактика злоякісних пухлин. Поняття скрінінгу.

11.                       Інвалідізація онкологічних хворих. Питання експертизи працездатності хворих на злоякісні новоутворення.

12.                       Принципи діагностики онкологічних захворювань. Рання діагностика, поняття скрінінгу. Рентгенологічні та ендоскопічні методи дослідження в онкології (фізичні основи методів, переваги та недоліки, місце в онкологічній клініці).

13.                       Принципи діагностики онкологічних захворювань. Рентгенівська та магнітно-резонансна комп’ютерна томографія (фізичні основи методів, різновиди методик, переваги та недоліки, місце в онкологічній клініці).

14.                       Принципи діагностики онкологічних захворювань. Радіонуклідні методи діагностики: сцінтіграфія, емісійна радіонуклідна томографія (фізичні основи, переваги та недоліки, місце в онкологічній клініці).

15.                       Принципи діагностики онкологічних захворювань. Ультразвукові методи діагностики: сканування в В-режимі, доплерографія, кольорове доплерівське картування (фізичні основи, переваги та недоліки, місце в онкологічній клініці).

16.                       Принципи діагностики онкологічних захворювань. Морфологічні, імунологічні, біохімічні методи діагностики ( різновиди методик, показання, переваги та недоліки, місце в онкологічній клініці).

17.                       Класифікація спеціальних методів лікування в клінічній онкології. Принципи хірургічного лікування. Абластика та антібластика: визначення, принципи, технічні засоби.

18.                       Поняття комбінованого та комплексного лікування. Принципи хірургічного лікування. Класифікація онкохірургічних втручань.

19.                       Поняття про радикальне, паліативне та симптоматичне лікування. Поняття про операбельність та резектабільність.

20.                       Методи променевої терапії злоякісних новоутворень. Физічні та біологічні основи променевої терапії. Радіочутливість пухлин та її модификація. Дози та режими опромінення.

21.                       Методи променевої терапії злоякісних новоутворень. Апаратура, дози та режими опромінення. Ускладнення променевої терапії та їх профілактика.

22.                       Класифікація засобів протипухлинної медикаментозної терапії.. Побічні ефекти і ускладнення застосування, їх лікування і профілактика.

23.                       Види та принципи сучасної хіміотерапії злоякісних пухлин; показання та протипоказання. Модифікатори хіміотерапії.

24.                       Види сучасної протипухлинної медикаментозної терапії. Гормонотерапія, її види, показання та протипоказання. Побічні ефекти і ускладнення, їх профілактика.

25.                       Види сучасної протипухлинної медикаментозної терапії. Імунотерапія, її види, показання та протипоказання. Поняття про таргетну терапію.

26.                       Загальні основи медичної, психологічної та соціальної допомоги невиліковним онкологічним хворим. Паліативна і симптоматична терапія: задачі, принципи, методи. Хоспіс: структура і функції.

27.                       Загальні основи медичної, психологічної та соціальної допомоги невиліковним онкологічним хворим. Класифікація хронічного болю. Протибольова терапія: показання, методи, засоби, етапи. Смерть та умирання як медична та культурологічна проблема.

28.                       Рак молочної залози: епідеміологія, етіологія. Передпухлинні та фонові захворювання, їх діагностика та лікування. Сучасні стандарти  діагностики рака молочної залози

29.                       Рак молочної залози: класифікація,  клініка, сучасні стандарти  діагностики. Диференціальна діагностика, скрінінг та рання діагностика.

30.                       Рак молочної залози: поняття про органозберігаюче лікування та онкопластичні втручання. Методи медичної, психологічної та соціальної реабілітації.

31.                       Рак молочної залози: значення та показання до ад’ювантної та неоад’ювантної терапії. Сент-Галенський консенсус по ад’ювантному лікуванню.

32.                       Рак молочної залози: принципи та методи скринінгу, диспансеризація хворих, первинна і вторинна профілактика раку молочної залози.

33.                       Рак легені: етіологія, епідеміологія, класифікація, клініка та діагностика раку легені. Диференційна діагностика з туберкульозом.

34.                       Диференційний діагноз при синдромі тотального та обмеженого затемнення в легеневому полі. Лікування раку легень.

35.                       Диференційний діагноз при синдромі круглої та кільцеподібної тіні в легеневому полі. Скрінінг та профілактика рака легень.

 

Змістовий модуль 2. Пухлини органів травлення. Пухлини кісток, м’яких тканин та шкіри.

 

36.                       Рак стравоходу: епідеміологія, етіологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, класифікація, принципи комбінованого і комплексного лікування.

37.                       Передпухлинні захворювання стравоходу. Хвороба Барретта: причини, клініка, діагностика. Диференціальна діагностика рака стравоходу. Диспансеризація та реабілітація хворих після лікування.

38.                       Рак шлунка: епідеміологія, етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи комбінованого і комплексного лікування.

39.                       Рак шлунка: рання діагностика, принципи та методи скринінгу. Передракові захворювання. Види оперативних втручань, роль лімфодисекції.

40.                       Первинна і вторинна профілактика раку стравоходу та шлунка. Хвороби оперованого шлунка. Реабілітація хворих після спеціального лікування. Диспансеризація хворих.

41.                       Рак підшлункової залози: епідеміологія, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація. Загальні принципи лікування, види опреативних втручань. Профілактика.

42.                       Рак печінки: захворюваність, етіологія, клініка, діагностика, принципи оперативного та консервативного лікування. Метастатичні пухлини печінки: підходи до лікування.

43.                       Рак жовчного міхура, позапечінкових жовчних шляхів, Фатерова сосочка: загальні принципи діагностики та лікування. Діагностика і диференціальна діагностика механічної жовтяниці пухлинного генезу, методи лікування. Симптоматичні та паліативні операції.

44.                       Рак ободової кишки: етіологія, епідеміологія, класифікація. Клінічні синдроми при колоректальному раці та їх особливості в залежності від локалізації пухлини. Клінічні форми рака товстої кишки.

45.                       Передракові захворювання товстої та прямої кишок. Стандарти діагностики колоректального рака. Диспансеризація хворих.

46.                       Рак ободової кишки: класифікація, принципи лікування, види оперативних втручань. Ад’ювантне лікування. Інвалідизація хворих та методи реабілітації.

47.                       Рак прямої кишки: етіологія, епідеміологія, класифікація. Клінічні синдроми при колоректальному раці та їх особливості в залежності від локалізації пухлини.

48.                       Рак прямої кишки: класифікація, принципи лікування, види оперативних втручань. Органозберігаючі втручання. Ад’ювантне лікування.

49.                       Первинна і вторинна профілактика колоректального рака. Принципи та методи скринінгу раку ободової і прямої кишки, диспансеризація хворих. Інвалідизація хворих та методи реабілітації.

50.                       Лікувальна тактика при кишкової непрохідності пухлинного генеза, методи хірургічного лікування. Симптоматичні операції.

51.                       Саркоми м’яких тканин. Визначення, клініко-морфологічні особливості, класифікація. Принципи діагностики та лікування, види оперативних втручань. Реабілітація хворих.

52.                       Саркоми кісток. Остеогенна саркома: класифікація, особливості клініки, принципи діагностики та лікування.

53.                       Саркома Юінга та ретикулосаркома: класифікація, особливості клініки, принципи діагностики та лікування.

54.                       Рак шкіри. Етіологія, облігатні та факультативні передракові захворювання. Класифікація, клініка, діагностика, лікування. Сучасні методи пластики дефектів шкіри. Профілактика.

55.                       Меланома шкіри. Невуси. Класифікація, клініка, Сучасні погляди на діагностику та лікування. Принципи імунотерапії меланоми. Методи пластики дефектів шкіри. Профілактика.

56.                       Саркома Капоші: етіологія, епідеміологія, клініко-морфологічні типи, діагностика, лікування. Значення як ВІЛ-асоційованого захворювання.

57.                       Оперативні втручання при метастатичному ураженні лімфатичних колекторів верхньої та нижньої кінцівок. Реґіонарна лімфодисекція верхньої кінцівки, операція Дюкена та Дюкена-Мельнікова: показання, особливості проведення, можливі ускладнення та їх попередження.

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Пухлини голови та шиї.

Пухлини статевих та сечовивідних органів. Лімфоми.

 

58.                       Рак губи та слизової порожнини рота: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання, принципи класифікації, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. Профілактика.

59.                       Рак язика: захворюваність, причини, епідеміологія, принципи класифікації, передракові захворювання, клініка, діагностика, лікування.

60.                       Оперативні втручання при метастатичному ураженні лімфатичних колекторів голови та шиї: операції Крайла, Ванаха, фасціально-футлярного висічення клітковини шиї. Показання, особливості проведення, можливі ускладнення та їх попередження.

61.                       Рак щитовидної залози. Епідеміологія, етіологія, роль радіаційного канцерогенезу. Класифікація, клініка та діагностика. Лікування медулярного раку щитовидної залози.

62.                       Рак щитовидної залози. Сучасні стандарти діагностики та лікування диференційованого раку щитовидної залози. Програма диспансерного спостереження.

63.                       Нейроендокринні новоутворення (АПУДоми). Загальна характеристика. Клініка, діагностика та лікування злоякісного карциноїду та гастріноми.

64.                       Нейроендокринні новоутворення (АПУДоми). Синдром множинних ендокринних неоплазій (МЕН) 1, 2А та 2Б типів: клініка, діагностика та лікування. Сучасні підходи до генетичного скрінінгу та первинної профілактики медулярного рака щитовидної залози та синдрому МЕН.

65.                       Лімфогранульоматоз (хвороба Ходжкіна) та неходжкінські лімфоми. Принципи діагностики та стадіювання. Класифікація, поняття про імуногістохімічне типіювання лімфом. Клініка та лікування. Сучасні схеми високодозної хіміотерапії з трансплантацією кісткового мозку.

66.                       Рак шийки матки: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, класифікація, комбіноване і комплексне лікування. Поняття про цитологічний скрінінг рака шийки матки. Первинна і вторинна профілактика.

67.                       Рак тіла матки: етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, комбіноване і комплексне лікування.

68.                       Рак яєчників: епідеміологія, етіологія, діагностика, класифікація, загальні принципи лікування: комбіноване і комплексне лікування.

69.                       Рак нирки: епідеміологія, етіологія, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування: хірургічне лікування; комбіноване лікування.

70.                       Рак сечового міхура: епідеміологія, етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування: хірургічне лікування; комбіноване лікування.

71.                       Рак передміхурової залози: захворюваність, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи лікування.

 

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів