Новини кафедри


22-24 листопада 2019 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулася Міжнародна конференція молодих... (Докладніше...)
Стажування студентів із Італії на кафедрі онкології У серпні четверо італійських студентів 4-6 курсів Andrea Calí (Palermo), Angela Aquasanta (Barri),... (Докладніше...)
Євгеній Костюченко пройшов стажування з хірургії раку грудної залози, УЗД та біопсії грудних залоз у Breast Unit DCO, Wroclaw, Poland, 1 липня - 7... (Докладніше...)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 5 КУРСУ

e-mail Друк

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

З ОНКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

.

Тема

Кількість годин

1

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання навичок ведення документації, методів фізикального та інструментального обстеження хворих

20

 

Тема 1. Загальна онкологія. Організація онкологічної служби. Деонтологія. Підготовка до написання навчальної історії хвороби.

2

 

Тема 2.Принципи діагностики та лікування онкологічних захворювань. Складання плану до обстеження та спеціального лікування онкологічного хворого згідно до «Стандартів діагностики та лікування онкологічних хворих», затверджених Наказом МОЗ України № 554 від 17.09. 2007 р.

2

 

Тема 3. Рак молочної залози: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого,пальпація молочної та регіонарних лімфовузлів; пункційна аспіраційна біопсія пухлин молочної залози.

4

 

Тема 4. Рак легені, пухлини середостіння, мезотеліома плеври:збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація грудної клітки та регіонарних лімфовузлів, аускультація та перкусія легень для виявлення порушень бронхіальної прохідності та наявності вільної рідини у плевральної порожнини; методика бронхоскопії і плевральної пункції.

4

 

Тема 5. Рак стравоходу і шлунка. Пухлини органів гепатопанкреодуоденальної ділянки. Збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація периферичних лімфатичних вузлів, поверхнева та глибока пальпація органів черевної порожнини, виявлення наявності вільної рідини у черевної порожнині, методика фіброезофагогастродуоденоскопії, проведення зонду в шлунок.

4

 

Тема 6. Рак ободової і прямої кишок:збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, поверхнева та глибока методична пальпація відділів кишківника, пальцеве ректальне  дослідження, методика ректороманоскопії та колоноскопії.

2

 

Тема 7. Пухлини кісток, м’яких тканин та шкіри: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворогопальпація  регіонарних лімфовузлів, взяття зшкібка з пухлини.

2

 

Тема 8. Пухлини голови та шиї.Нейроендокринні новоутворення. Збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація щитовидної  залози та регіонарних периферичних лімфатичних вузлів, взяття біопсії з пухлини.

2

 

Тема 9. Пухлини статевих та сечостатевих органів: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація  регіонарних лімфовузлів, бімануальне дослідження, пальпація  регіонарних лімфовузлів, ректальне дослідження..

2

 

Тема 10. Лімфогранульоматоз та неходжкінські лімфоми: збір скарг, анамнезу; загальний огляд хворого, пальпація  регіонарних лімфовузлів, печінки та селезінки.

2

2

Курація хворих із написанням  історіі хвороби.

8

3

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю

6

Разом

40

 

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів