Новини кафедри


22-24 листопада 2019 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулася Міжнародна конференція молодих... (Докладніше...)
Стажування студентів із Італії на кафедрі онкології У серпні четверо італійських студентів 4-6 курсів Andrea Calí (Palermo), Angela Aquasanta (Barri),... (Докладніше...)
Євгеній Костюченко пройшов стажування з хірургії раку грудної залози, УЗД та біопсії грудних залоз у Breast Unit DCO, Wroclaw, Poland, 1 липня - 7... (Докладніше...)

ПИТАННЯ ПО ЛЕКЦІЙНОМУ КУРСУ

e-mail Друк PDF

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ЗА МАТЕРІАЛОМ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ З ОНКОЛОГІЇ

для проміжного та підсумкового модульного контролю

 

 1. Онкологія як наука. Епідеміологія та етіологія злоякісних пухлин. Теорії канцерогенезу. Профілактика розвитку злоякісних пухлин.

 2. Облігатні та факультативні передпухлинні захворювання. Фактори ризику розвитку злоякісних пухлин.

 3. Особливості формулювання та структура онкологічного діагнозу. Класифікація пухлин.

 4. Диспансеризація онкологічних хворих. Клінічні групи хворих на злоякісні новоутворення.

 5. Профілактика злоякісних пухлин. Поняття скрінінгу.

 6. Принципи діагностики онкологічних захворювань. Морфологічні, імунологічні, біохімічні методи діагностики ( різновиди методик, показання, переваги та недоліки, місце в онкологічній клініці).

 7. Класифікація спеціальних методів лікування в клінічній онкології. Поняття комбінованого та комплексного лікування. Поняття про радикальне, паліативне та симптоматичне лікування. Поняття про операбельність та резектабільність.

 8. Організація та структура онкологічної служби України. Структура і функції онкологічного диспансеру. Національний інститут раку як головна науково-організаційна установа онкологічної служби. Поняття про національний канцер-реєстр. Структура і функції оглядового і онкологічного кабінетів районної поліклініки.

 9. Рак молочної залози: епідеміологія, етіологія. Передпухлинні та фонові захворювання, їх діагностика та лікування. Сучасні стандарти діагностики рака молочної залози

 10. Рак молочної залози: поняття про органозберігаюче лікування та онкопластичні втручання. Методи медичної, психологічної та соціальної реабілітації.

 11. Рак молочної залози: значення та показання до ад’ювантної та неоад’ювантної терапії. Сент-Галенський консенсус по ад’ювантному лікуванню.

 12. Рак молочної залози: принципи та методи скринінгу, диспансеризація хворих, первинна і вторинна профілактика раку молочної залози.

 13. Рак легені: етіологія, епідеміологія, класифікація, клініка та діагностика раку легені. Диференційна діагностика з туберкульозом.

 14. Рак стравоходу: епідеміологія, етіологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, класифікація, принципи комбінованого і комплексного лікування.

 15. Передпухлинні захворювання стравоходу. Хвороба Барретта: причини, клініка, діагностика. Диференціальна діагностика рака стравоходу. Диспансеризація та реабілітація хворих після лікування.

 16. Рак шлунка: епідеміологія, етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, принципи комбінованого і комплексного лікування.

 17. Рак шлунка: рання діагностика, принципи та методи скринінгу. Передракові захворювання. Види оперативних втручань, роль лімфодисекції.

 18. Первинна і вторинна профілактика раку стравоходу та шлунка. Реабілітація хворих після спеціального лікування. Диспансеризація хворих.

 19. Рак ободової кишки: етіологія, епідеміологія, класифікація. Клінічні синдроми при колоректальному раці та їх особливості в залежності від локалізації пухлини. Клінічні форми рака товстої кишки.

 20. Передракові захворювання товстої та прямої кишок. Стандарти діагностики колоректального рака. Диспансеризація хворих.

 21. Рак ободової кишки: класифікація, принципи лікування, види оперативних втручань. Адювантне лікування. Інвалідизація хворих та методи реабілітації.

 22. Рак прямої кишки: етіологія, епідеміологія, класифікація. Клінічні синдроми при колоректальному раці та їх особливості в залежності від локалізації пухлини.

 23. Рак прямої кишки: класифікація, принципи лікування, види оперативних втручань. Органозберігаючі втручання. Ад’ювантне лікування.

 24. Первинна і вторинна профілактика колоректального рака. Принципи та методи скринінгу раку ободової і прямої кишки, диспансеризація хворих. Інвалідизація хворих та методи реабілітації.

 25. Рак шийки матки: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, класифікація, комбіноване і комплексне лікування. Поняття про цитологічний скрінінг рака шийки матки. Первинна і вторинна профілактика.

 26. Рак тіла матки: етіологія, епідеміологія, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, комбіноване і комплексне лікування.

 27. Рак яєчників: епідеміологія, етіологія, діагностика, класифікація, загальні принципи лікування: комбіноване і комплексне лікування.

 

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів