Новини кафедри


22-24 листопада 2019 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулася Міжнародна конференція молодих... (Докладніше...)
Стажування студентів із Італії на кафедрі онкології У серпні четверо італійських студентів 4-6 курсів Andrea Calí (Palermo), Angela Aquasanta (Barri),... (Докладніше...)
Євгеній Костюченко пройшов стажування з хірургії раку грудної залози, УЗД та біопсії грудних залоз у Breast Unit DCO, Wroclaw, Poland, 1 липня - 7... (Докладніше...)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 5 КУРСУ

e-mail Друк PDF

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ОНКОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

 

Змістовий модуль 1. Загальна онкологія. Організація онкологічної служби. Рак молочної залози.  Пухлини легень та середостіння.

 

Тема 1.Загальна онкологія. Організація онкологічної служби. Деонтологія.

Контроль початкового рівня знань. Знайомство з кафедрою і клінікою. Організація та структура онкологічної служби України. Епідеміологія та етіологія злоякісних пухлин. Класифікація пухлин. Профілактика розвитку злоякісних пухлин. Диспансеризація онкологічних хворих. Особливості формулювання онкологічного діагнозу. Облікова документація. Деонтологія в онкології.

Знайомство з нормативними документами, які регламентують роботу онкологічної служби (Накази МОЗ України та ГУОЗ м. Києва№ 145, 147, 192, 227, 208, 387, 558).

Курація хворих. Знайомство з схемою навчальної історії хвороби. Підготовка до написання історії хвороби.

 

Тема 2.Принципи діагностики та лікування онкологічних захворювань.

Принципи діагностики онкологічних захворювань. Рання діагностика, поняття скрінінгу. Клінічні, інструментальні, біохімічні, морфологічні, імунологічні, генетичні, гормональні методи діагностики. Застосування сучасних методів медичної візуалізації в онкології.

Принципи лікування злоякісних пухлин. Спеціальне (комбіноване та комплексне) лукування. Радикальне, паліативне та симптоматичне лікування. Види хірургічного, променевого та медикаментозного лікування. Ускладнення лікування та їх профілактика.

Опанування роботи із «Стандартами діагностики та лікування онкологічних хворих», затверджених Наказом МОЗ України № 554 від 17.09. 2007 р.

Медична та соціальна допомога невиліковним онкологічним хворим. Знайомство з роботою відділення паліативної медицини (хоспісом).

 

Тема 3. Рак молочної залози.

Доброякісні та фонові захворювання молочної залози. Етіологія, епідеміологія, класифікація, клініка та діагностика раку молочної залози. Сучасні стандарти  діагностики та лікування. Поняття про органозберігаюче лікування та онкопластичні втручання. Значення ад’ювантної та неоад’ювантної терапії. Сент-Галенський консенсус по ад’ювантному лікуванню. Методи медичної, психологічної та соціальної реабілітації. Скринінг. Первинна та вторинна профілактика.

Тема 4. Рак легені, пухлини середостіння, мезотеліома плеври.

Рак легені. Етіологія, епідеміологія, класифікація, клініка та діагностика раку легені, скринінг. Диференційна діагностика з туберкульозом. Хірургічне лікування: (загальні принципи, методи); комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування; профілактика раку легень. Метастатичні пухлини легень: діагностика, диференціальна діагностика, методи лікування.

Пухлини середостіння (тимома, лімфосаркома, тератома): захворюваність, клініка, діагностика,  диференціальна діагностика, класифікація, лікування: хірургічне лікування; комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування.

Мезотеліома плеври. Етіологія, епідеміологія, класифікація, клініка та діагностика, лікування.

Проміжний контроль знань по змістовного модулю 1.

 

Змістовний модуль 2. Пухлини органів травлення.
Пухлини кісток, м’яких тканин та шкіри.

 

Тема 5. Рак стравоходу і шлунка.
Пухлини органів гепатопанкреодуоденальної ділянки

Рак стравоходу: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, діагностика стравоходу Барретта, класифікація за стадіями та TNM, методи лікування, хірургічне лікування (радикальні, паліативні і симптоматичні операції); загальні принципи комбінованого і комплексного лікування; найближчі і віддалені результати лікування, методи медичної реабілітації; профілактика раку стравоходу.

Рак шлунка: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання шлунка; клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, методи інструментальної діагностики, методи скринінгу на рак шлунка; класифікація за стадіями та TNM; лікування: хірургічне лікування (історія, роль вітчизняних вчених, загальні принципи), радикальні операції, роль лімфаденектомії; паліативні і симптоматичні операції; комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування; методи медичної реабілітації; первинна і вторинна профілактика раку шлунка.

Рак печінки, жовчного міхура, поза печінкових жовчних шляхів, підшлункової залози, Фатерова сосочка, дванадцятипалої кишки: етіологія, епідеміологія,  клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, загальні принципи і методи лікування; комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування; профілактика раку підшлункової залози. Тактика лікування метастатичних пухлин печінки. Лікувальна тактика при механічній жовтяниці пухлинного ґенезу.


 

Тема 6. Рак ободової і прямої кишок.

Рак ободової кишки: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, лікування: хірургічне лікування (загальні принципи, роль вітчизняних вчених, радикальні, паліативні і симптоматичні операції), комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування.

Рак прямої кишки та анального каналу: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, лікування: хірургічне лікування: радикальні, паліативні і симптоматичні операції, комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування.

Методи скринінгу на рак товстої кишки. Методи медичної реабілітації; первинна і вторинна профілактика пухлин товстої кишки.

 

Тема 7. Пухлини кісток, мяких тканин та шкіри

Саркоми м’яких тканин: визначення поняття, загальні клініко-морфологічні особливості. Клініка, діагностика та лікування. Види оперативних втручань. Сучасні підходи до комбінованого та комплексного лікування.

Саркоми кісток. Клініко-морфологічні особливості. Остеогенная саркома: класифікація, особливості клініки, принципи діагностики та лікування. Саркома Юінга та ретикулосаркома:  класифікація, особливості клініки, принципи діагностики та лікування.

Рак шкіри, меланома, саркома Капоші: етіологія, епідеміологія, передпухлинні захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, лікування: хірургічне лікування; комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування; первинна і вторинна профілактика. Клініка лімфом шкіри.

Проміжний контроль знань по змістовного модулю 2.

 

Змістовий модуль 3. Пухлини голови та шиї.

Пухлини статевих та сечовивідних органів. Лімфоми.
Військова хірургія.

Тема 8. Пухлини голови та шиї. Нейроендокринні новоутворення.

Рак губи, слизової порожнини рота, язика, слинних залоз, саркоми щелеп: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання; клініка, методи діагностики і ранньої діагностики, методи морфологічної діагностики (пункційна та інцизійна біопсія); класифікація за стадіями та TNM; методи лікування; хірургічне лікування, реґіонарна хіміотерапія; принципи комбінованого і комплексного лікування; найближчі і віддалені результати лікування; первинна і вторинна профілактика. Онкопластичні втручання з приводу  пухлин голови та шиї.

Пухлини щитоподібної залози. Клініка, діагностика, лікування, диспансерне спостереження. Нейроендокринні новоутворення (АПУДоми). Синдром множинних ендокринних неоплазій.

 

Тема 9. Пухлини статевих та сечостатевих органів.
Лімфогранульоматоз та неходжкінські лімфоми.

Рак тіла і шийки матки, рак яєчників: етіологія, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, рання діагностика, класифікація, методи скринінгу на рак шийки матки; диференціальна діагностика, лікування: хірургічне лікування, комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування; профілактика раку шийки матки.

Рак нирки, сечоводу, сечового міхура, передміхурової залози: захворюваність, причини, епідеміологія, передракові захворювання, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, класифікація, лікування: хірургічне лікування; комбіноване і комплексне лікування; найближчі і віддалені результати лікування, профілактика раку нирки та сечового міхура.

Лімфогранульоматоз та неходжкінські лімфоми. Принципи діагностики та студіювання. Поняття про імуногістохімічне типіювання лімфом. Клініка та лікування. Сучасні схеми високодозної хіміотерапії з трансплантацією кісткового мозку.

 

Тема 10. Військова хірургія.

Підсумковий контроль засвоєння модуля.

Комбіновані радіаційні та хімічні ураження. Термічні пошкодження.

Захист учбової історії хвороби.

Підсумковий контроль засвоєння модуля.

 

 

Інформація для студентів Information for students

Розклад - Timetable

Вхід для користувачів